Informacja w sprawie okresowej niekompatybilności systemu KołoMarek i Veturilo

26.05.2021

Urząd Miasta Marki informuje, że do dziś nie udało się doprowadzić do uzyskania kompatybilności KołoMarka z systemem warszawskim. Co oznacza, że użytkownicy muszą zwrócić rower do stacji na terenie Marek. Korespondencję w tej sprawie prowadzimy od początku lutego z Zarządem Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie, który odpowiada za działanie warszawskiego systemu. Dążyliśmy do tego, aby ponowna integracja była możliwa od początku sezonu rowerowego, czyli od marca. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że ZDM przekaże nam stosowne porozumienie umożliwiające integrację obu systemów. Jednak do tej pory nie otrzymaliśmy go. Jest ono niezbędne, aby wykonawca usługi, jaką jest system rowerowy, mógł dokonać odpowiednich operacji i nasi użytkownicy mogli swobodnie korzystać z rowerów – niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Nieustannie pracujemy nad doprowadzeniem obu systemów do integracji. Dlatego prosimy o cierpliwość. Ubolewamy, że użytkownicy KołoMarka muszą oddawać rowery do stacji na terenie Marek, ale bez odpowiedniego dokumentu ze strony ZDM usługa kompatybilności nie może zostać przywrócona.

Kontaktieren Sie uns

Hilfslinie+48 22 123 06 38

Rund um die Uhr geöffnet, Kosten laut Tarif der Betreiber

nextbike